COVID-19 Resources – Somali


Koronafayraska 2019 (COVID-19)

 

 

Sida Loo Daba-galo Bukaanka Qaba Xanuunka Inta Uu Socdo COVID-19

Tirtirida Quraafaadka Ku Saabsan COVID-19

 

Danbiyada ka Dhaca Guryahaya Inta lagu Jiro COVID-19

 

 

Sida Guriga Loo Nadiifiyo Ee Jeermiska Loo Ga Dillo

 

Su’aalaha dadku Inta Badan La Is Weydiiyo Ee Ku saabsan COVID-19

 

Frequently Asked Questions (FAQs)

 

Sida Nafta loo Karantiimeeyo ee Dadka Kale ee Guriga Kula Jooga loo Caawiyo

 

Sida loo ga la Hadlo Caruurtaada COVID-19

 

How to Talk to Your Child About COVID-19

 

 

Marka Aad degantahay meel Kooban Ama Guri Dad Kale Kula Wadaagaan Inta Lagu Jiro COVID

 

Sida Guriga loo gu Samaysto Maaskaro

 

Making Face Masks at Home

Xanuunka Dhimirka Inta uu Socdo COVID-19

 

Mental Health and COVID-19

Uurka iyo Naasnuujinta inta uu Socdo Xanuunka COVID-19

 

 

Marka Aad Adeeg U Baxayso Inta Uu Socdo COVID-19

Running Errands During COVID-19 - Somali

 

Sida Loo Baaro COVID-19

 

Testing for COVID-19

Dharka Maaskarada si Loo Yareeyo Fiditaanka COVID-19

Using Cloth Face Masks

Maaskarada Dharka Laga Sameeyo 101

 

Ku Xafladaynta Gawaaridda Inta Lagu Jiro COVID-19

Maxaa Looga Jeeda Dadku Masaafad Ha Isku Jirsadaan?

What is Social Distancing?

Waxa La Sameeyo Hadii Aad Qabto Calaamadaha COVID-19

What to Do If You Have COVID-19 Symptoms

Goormaa La Raadsan Karaa Gargaarka Caafimaad COVID-19

When to Seek Medical Care